Groeigarantie blote wortel & kluit tot 1 juni

Onze Groeigarantie is enkel geldig als u volgende tips heeft toegepast:

 • U heeft Vivimus universeel gebruikt (min.1 zak per 5 lopende meter). Of u heeft bij natte gronden ‘lavakorrel’ en bij kleigronden ‘betoniet’ gebruikt. Hiervan moet u een kasticket hebben.  
   
 • U heeft uw haagplanten aan een steundraad gezet met bindbuis of u heeft uw boom aan een boompaal met boomband gezet.
 • U heeft minimum 1 meter grond bij bomen vrij gelaten (geen andere beplanten of grondbedekking).
 • U heeft de planten even diep als op de kwekerij geplant.
 • U heeft de wortels van de planten in geen geval blootgesteld aan wind of de zon.
 • U heeft uw plantgat voor bomen of plantsleuf voor hagen dubbel zo breed als de wortels/kluit gemaakt.            

Hoe lang heb ik garantie? 

Om onze kwaliteit te onderstrepen leveren wij elke plant met blote wortel met groeigarantie. 
Op planten uit de volle grond geven wij garantie tot 1 juni. De plantperiode van planten uit de volle grond loopt van 1 november tot 31 maart. Buiten deze periode kunnen we geen garantie meer geven. De planten kunnen dan wel nog worden aangeplant maar de kans op uitval is veel groter. Stuur ons voor 1 juni enkele foto's van de afgestorven planten met een omschrijving van de schade en uw naam en kassabon naar info@bloemenhuis.be . Werk mee aan het door ons gevoerde onderzoek en wees bereid om eventueel de planten aan ons te laten zien.
Opgelet: zonder kassabon kunnen wij geen garantie geven.

Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten of schimmels, het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen of hagen die zonder steundraad/bomen die zonder boompaal geplant zijn.
Schade door vorst van meer dan -10° C. wordt aanzien als overmacht.
Op planten in pot wordt geen groeigarantie gegeven, deze zijn altijd gezond in het tuincentrum. 

TIPS voor gezonde planten

Planten zijn levende organismen, daarom dient u een aantal zaken in acht te nemen:

 • Onze planten zijn sterk, maar niet onsterfelijk
 • Ook planten hebben honger en dorst
 • Ook planten kunnen ziek worden

Behandel de planten altijd met zorg:

Als U niet direct kan planten

Beschut de planten tegen wind en vorst!
Ofwel in een onverwarmde ruimte, ofwel onder de grond of oud deken zodat ze niet kunnen uitdrogen.
Ook tijdens het aanplanten! Planten met blote wortel kunnen in zon en wind op 5 minuten tijd onherstelbare schade oplopen!
Gebruik dus ook hier potgrond of een deken om de wortels te beschermen.

Verlies uw beplanting niet uit het oog:
Ook na het planten hebben uw nieuwe tuingenoten verzorging nodig.
Gedurende het 1e jaar, als ze volop inwortelen, kan u ze best regelmatig controleren, zeker als het droog en warm weer is.
Als het in de periode direct na het aanplanten droog en warm weer is dient u de planten regelmatig water te geven. Als het af en toe regent dient u dit enkel te doen als de droge periodes langer dan 1 week duren. 
In de regel moeten verse aanplantingen om de 4 à 6 dagen water te hebben (ofwel door regen of door te bewateren).
Deze basisregels kosten weinig tijd of moeite maar kunnen u achteraf veel nodeloos werk besparen. Een dode plant vervangen kost meer werk dan er een aan te planten!